Yhdistykselle

Lähde sinäkin käynnistämään yhdistyksessäsi nettiopastustoimintaa! Yhdistyksesi jäsenissä on varmasti paljon ikääntyneitä, jotka eivät osaa hoitaa asiointiaan verkossa. He tarvitsevat apua ja iloista opiskeluporukkaa ympärille! Katso tästä, miten pääsette auttamaan, niin että joku päivä jokainen mummi ja vaari pääsee halutessaan osalliseksi netistä ja verkkopalveluista!

 

1. Etsi työyhteisöstäsi/ yhdistyksestäsi tai harrastuksestasi vapaaehtoisporukka

Nettiopastaminen ei vaadi mitään erityisiä taitoja. Riittää kun olette itse aktiivisia netin ja verkkopalveluiden käyttäjiä ja teillä on halu opastaa ikääntyviä. Houkuttele porukka mukaan! Yhdessä tekeminen  ja toisten auttaminen lisää tutkitusti ihmisten onnellisuutta! Hyvä opastajien määrä yhdelle kurssille on n. viisi. Tällöin sairastumiset ja muut poissaolot eivät kaada koko kurssia ja ikääntyville pystytään tarjoamaan mahdollisimman yksilöllistä opastusta. 

2. Pitäkää suunnittelupalaveri porukan kanssa, jossa mietitte yhdessä

  • Tilat, missä nettiopastusta voisi pitää. Tilassa on hyvä olla langaton nettiyhteys ja esteetön sisäänpääsy apuvälineilläkin. Kirjastot, koulut ja erilaiset yhdistykset voivat tarjota tiloja ilmaiseksi käyttöön.
  • Kurssin sisältö. Pilotissa mukana olleissa reumayhdistyksissä on kokeiltu 5kr aloituskurssia, jota voitte hyödyntää tai ottaa erilaisia teemoja ikääntyvien toiveiden mukaan. Hyväksi havaittu kurssin rakenne on niin, että alkuun kerrotaan päivän teema tai teemat ja sitten alustetaan ensin, mistä on kyse ja näytetään kurssilaisille mikä on esim. google, mistä se löytyy ja mitä ikääntyvä sillä voisi tehdä. Sen jälkeen kurssilaiset pääsevät itse harjoittelemaan ja heitä ohjataan "kädestä pitäen". 
  • Kurssin ajankohta. Ikääntyvät liikkuvat helpoiten päivisin, joten paras ajankohta nettiopastukselle on valoisaan aikaan. 2 tuntia on yleensä hyvä aika kokoontumiselle, kun siinä pitää kahvittelutauon välillä. Lyhyemmässä ajassa opeteltava asia on vaikea omaksua ja pidempi aika taas voi väsyttää liikaa ja viedä keskittymiskykyä seniorilta.
  • Vastuut ja valmistautuminen. Kannattaa jakaa kurssikertojen vastuuta opastajien osaamisen mukaan esim. niin, että taitava somen käyttäjä alustaa Facebookista ja ahkera Skypen käyttäjä kuvapuheluista. Kunkin teeman vastaava suunnittelee kertansa ja valmistautuu esittelemään asiaa sekä jakaa ikääntyneelle mahdollista materiaalia asiasta kotiin harjoittelun tueksi.
  • Käytännön järjestelyt. Kahvikupposet opiskelun välissä piristävät ja antavat vapaan rupattelutauon ikääntyville. Kannattaa miettiä etukäteen kuka keittää kahvit, hommataanko pullaa/keksejä? Kuka avaa ovet ja huolehtii paikkojen järjestelystä? Kuka tekee esitteen alkavasta toiminnasta ikääntyneille?

3. Mainostetaan kurssia ikääntyneille

Kurssilaiset löytyvät yleensä oman yhdistyksen senioriväestöstä, mutta mainoksia kannattaa viedä tarvittaessa myös paikkakunnan kirjastoon ja ilmoitustauluille sekä paikallislehtien ilmoituspalstoille

4. Ja ei kun toimintaa

Ikääntyviä kannattaa ohjeistaa ottamaan omat laitteet mukaan. Jos heillä ei ole vielä mitään älylaitetta tai tietokonetta ikääntyvää kannattaa tukea oman laitteen ostossa. Monet nettiopastajat käyttävät opastustilanteissa myös omia koneitaan, jotka parhaiten hallitsevat, mutta ideaalitilanteessa ikääntyneellä on oma kone, jonka käytön opettelusta hän hyötyy eniten, koska laite on siellä kotona.

5. Yhteistyö

Yhteistyötä kannattaa tehdä naapuriyhdistysten, kirjastojen ja muiden toimijoiden kanssa. Parhaassa tapauksessa voitte järjestää yhteisen kurssin naapuriyhdistyksen kanssa ja yhdistää voimanne näin. 

6. Apua

Apua ja tukea saa Reumaliiton hankekoordinaattorilta Satu Marjakankaalta ja näiltä nettisivuilta. Voitte osallistua Nettiopastajien koulutuksiin tai aloitella toimintaa myös omatoimisesti. Olemme erittäin innostuneita kuulemaan, miten kurssit sujuvat, mitä ikääntyvät ovat tykänneet ja mitä kokemuksia olette opastamisesta saaneet.